Beneficjent rzeczywisty

Początek  Poprzedni  Następny

Informację o beneficjencie rzeczywistym wprowadza się na zakładce Strony podczas rejestrowania aktu notarialnego.

Po wcześniejszym wybraniu nazwy stawającej strony należy przejść na dodatkową zakładkę Beneficjent rzeczywisty, gdzie znajdują się przyciski do edycji i wydruku.

Istnieje także możliwość wpisania i podglądu informacji o beneficjencie rzeczywistym w słowniku Stron jeszcze przed rejestracją aktu.

 

clip0093

Przycisk clip0094 umożliwia podgląd stron z aktu notarialnego, dla których nie wprowadzono informacji na temat beneficjenta rzeczywistego. Komunikat taki pokazuje się również o ile dla stron z aktu notarialnego nie wprowadzono tekstu dotyczącego beneficjenta rzeczywistego skojarzonego z daną stroną. Jednak jeśli komunikat ten ma się nie pokazywać podczas każdorazowego zatwierdzania aktu notarialnego należy zaznaczyć opcję Nie wyświetlaj więcej tego okna.

 

clip0095

 

Redagowanie informacji o beneficjencie rzeczywistym odbywa się na osobnym ekranie, który udostępnia kilka dodatkowych pól i funkcji.

Wymagane jest podanie daty kiedy nastąpiło ustalenie beneficjenta rzeczywistego oraz wpisanie o nim samej informacji.

 

W celu usprawnienia ustalania i edycji informacji dodany został przycisk Szukaj w KRS, który otwiera stronę Krajowego Rejestru Sądowego, oraz przycisk Teksty domyślne pozwalający w prosty sposób wprowadzać przygotowane wcześniej opisy. Opcja Słownik stron umożliwia wprowadzenie tekstu dla wybranej strony ze słownika stron programu

 

clip0342

 

Po wciśnięciu Zapisz wprowadzone dane zostają przypisane do wybranej strony i wpisane do aktu notarialnego.

W oknie edycji informacji o beneficjencie rzeczywistym dodatkowo prezentowane są numery czynności notarialnych, w których ta informacja jest już dodana.

 

Wprowadzenie informacji o beneficjencie rzeczywistym w słowniku Stron odbywa się na podobnej zasadzie.

W pierwszej kolejności wprowadzić należy dane strony stawającej do aktu, po zapisaniu strony przechodzimy na zakładkę Beneficjent rzeczywisty i wciskamy przycisk Nowa informacja.

Z poziomu słownika Stron możemy również edytować wcześniej wprowadzone informacje oraz je usuwać, nawet jeśli są one już wprowadzone w akcie notarialnym.

 

Uwaga! zmiana treści informacji bądź jej usunięcie w słowniku stron będzie skutkowało zmianą w zatwierdzonych aktach notarialnych.

 

clip0114

 

W przypadku gdy rejestrujemy kolejny akt dla tej samej strony, dla której już wcześniej ustalony został beneficjent rzeczywisty, program wyświetli nam pytanie czy chcemy tej informacji użyć ponownie. Tym samym raz wprowadzona informacja o beneficjencie rzeczywistym może być użyta w wielu aktach, przy czym należy pamiętać, że zmiana daty bądź treści tej informacji w nowym akcie nie spowoduje zmiany w aktach wcześniejszych - zostanie utworzona kolejna informacja o beneficjencie rzeczywistym i dołączona tylko do nowego aktu. A w przypadku gdy skasujemy całą treść informacji i zapiszemy, informacja zostanie usunięta tylko z bieżącego aktu.