Wprowadzenie

Home Topic  Previous Topic  Next Topic  Print this Topic

Wprowadzenie

KANCELARIA PRAWNA jest aplikacją łączącą w sobie możliwości sytemu klasy CRM z oprogramowaniem zarządzającym dokumentami, umożliwiając jednocześnie rozliczanie czynności wykonywanych na rzecz Państwa klientów.

W skład systemu wchodzi szereg modułów, z których najważniejsze to:

Kontakty

katalog danych klientów, z którymi związana jest działalność kancelarii, z możliwością przypisania do dowolnie zdefiniowanych kategorii;

Sprawy

zarządza prowadzonymi  sprawami, z określeniem osoby prowadzącej, etapu sprawy, metody rozliczania;

Czynności

rejestr wszystkich wykonanych czynności w ramach danej sprawy, z podaniem osoby wykonującej, czasu trwania, kategorii;

Kalendarz

pełni rolę organizatora, przypomina o zbliżających się terminach;

Zadania

służy do zarządzania zadaniami zleconymi do wykonania pracownikom kancelarii, z informacjami o ostatecznych terminach ich realizacji;

Dokumenty

zarządza wszystkimi dokumentami związanymi z prowadzonymi sprawami, obsługuje różnorodne formy dokumentów, zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej;

Koszty

ewidencja poniesionych kosztów prowadzenia spraw i wykonanych czynności, z przypisaniem do zdefiniowanych kategorii, z zaznaczeniem czy kosztem obciążony jest klient;

Finanse

zapewnia rzetelne prowadzenie rozliczeń z klientami, wystawianie faktur VAT (również obcojęzycznych), dokumentów płatności, not odsetkowych, wezwań do zapłaty;

Kasa

służy do rejestrowania wpłat i wypłat gotówkowych oraz bezgotówkowych;

Biblioteka

moduł obsługujący zasoby biblioteczne Kancelarii;

Analityka

szereg zestawień analitycznych przedstawiających dane kancelarii w różnych aspektach, z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego, prezentacji graficznej oraz wydruku;

Wyszukiwanie

moduł pozwalający odszukać każdą potrzebną informację według dowolnego parametru istniejącego w programie.