Lista zmian
Poprzednie
Wprowadzenie
Wersje programu
Współpraca z SIP LEX
Instalacja i aktualizacja
Wymagania systemowe
Instalacja Kancelarii Prawnej
Aktualizacja programu
Pierwsze uruchomienie
Uruchamianie Kancelarii Prawnej z serwera
Instalacja serwera DMS
Nowy plik licencyjny
Zasady obsługi
Stosowane pojęcia
Rejestracja użytkownika
Parametry programu
Obsługa programu
Skróty klawiszowe
Wyszukiwanie
Kopia danych
Praca terminalowa
Użytkownicy i uprawnienia
Dodawanie użytkowników
Zarządzanie uprawnieniami
Ustawienia użytkownika
Grupy
System haseł
Informacje o użytkownikach
Loginy firm dla KP.WEB
Domyślne ustawienia użytkownika
Przyspieszenie pracy programu
Słowniki
Kancelarie
Kategorie pracowników
Kategorie kontaktów
Kategorie spraw
Kategorie uczestników spraw
Kategorie kosztów
Kategorie czynności, terminów i zadań
Kategorie dokumentów
Szablony dokumentów
Szablony faktur
Nazwy Kas
Opisy czynności, terminów i zadań
Opisy kosztów
Opisy kosztów innych
Działy biblioteki
Kursy walut
Definiowanie odsetek
Szablony wyszukiwania zaawansowanego
Kontakty
Tworzenie kontaktu
Pozostałe dane
Etykiety adresowe oraz koperty
Dane firmy
Pobieranie danych z LEX IPG lub GUS
Sprawy
Wprowadzanie sprawy
Dane finansowe
Pozostałe dane
Windykacja
Przenoszenie spraw
Dane sprawy
Poczta
Przygotowanie wysyłki
Integracja z E-Nadawcą
Czynności
Rejestrowanie czynności
Przenoszenie czynności
Kalendarz
Planowanie terminów
Zadania
Dodawanie zadań
Koszty
Naliczanie kosztów
Dokumenty
Dokumenty w wersji Gold i Silver
Dokumenty w wersji Platinum
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Dodawanie wielu plików dokumentów
Finanse
Wystawianie Faktur VAT
Wystawianie paragonów
Wystawianie faktur zaliczkowych
Wystawianie faktur uproszczonych
Rozliczanie Faktur
Noty księgowe
Anulowanie faktur
Kasa
Dodawanie wpłat
Dodatkowe moduły
Pulpit główny
Biblioteka
Zakładki LEX
Instytucje
Odsetki i Odsetki umowne
Powiadomienia e-mail
Portal Informacyjny Sądów Powszechnych
Konfiguracja praw
Podgląd sprawy
Moje doręczenia
Dokumenty
Zestawienia
Raportowanie
Menu Wydruki
Raport zbiorczy
Zestawienia analityczne
Narzędzia
Synchronizacja z kalendarzem Google
Przygotowanie konta Google
Synchronizacja z MS Outlook
Import z Excela
Zmiana stawek VAT
Zmiana ścieżek dokumentów

© 1997 - 2023 by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., all rights reserved